Vgrajene novosti v Centric 260 R

| Novica

Domel LABS, visokokakovosten evropski proizvajalec laboratorijske opreme, je s ciljem, da na izjemno konkurenčnem trgu centrifug Centric 260 R postane takoj prepoznavna, vanjo vgradil številne inovacije.

INOVACIJE - CENTRIC 260 R

UPORABNIŠKI VMESNIK

- Veliki LED zaslon omogoča, da se jasno in razločno odčitava vrednosti, tudi iz razdalje in pri različnih jakostih svetlobe,
- za nastavljanje parametrov se uporablja le en gumb,
- za nastavitev parametrov je osvetljena le tista tipka, za kateri parameter se nastavlja,
- z osvetlitvijo določenih tipk se ponazarja stanje centrifuge, v katerem se trenutno nahaja,
- razporeditev zaslona in top je takšna, da lahko centrifugo uporabnik uporablja brez navodil in predhodnega znanja. 

UPORABNIŠKI PARAMETRI

Uporabniki lahko nastavi centrifugo tako, kot jo želi uporabljati:
- samodejni zagon delovanja brez pritiska na tipko za zagon, takoj ko se pokrov zapre,
- samodejno odpiranje pokrova po koncu postopka,
- možnost uporabljanja centrifuge brez pritiskov na tipko, samo z zapiranjem pokrova,
- izklop / vklop piskača,
- omogočeno in onemogočeno spreminjanje parametrov med samim delovanjem centrifuge,
- različne nastavitve merjenja časa,
- možnost nastavitve začetka hlajenja vzorca,
- nastavitev regulacije temperature glede na temperaturo prostora ali vzorca,
- prikaz temperature prostora ali vzorca,
- možnost delovanja kot hladilnik. 

OBLIKOVANJE ZUNANJE OBLIKE

Velik napredek je v oblikovanju zunanje oblike centrifuge. Njen izgled je sodoben in moderen, oblikovan v skladu z aktualnimi oblikovnimi trendi, Pri ohišju se je uporabila kombinacija kovine in trdo brizgane plastike. Pridobili smo modelno zaščito s številko 006280145-0001, s strani Urada Evropske Unije za intelektualno lastnino. 

VIŠINA CENTRIFUGE 

Ker se večina centrifug uporablja na mizi, je izjemno pomembna višina centrifuga. Nižja centrifuga omogoča lažje upravljanje in čiščenje za uporabnika. 

KRATKI ZAGONSKI IN ZAVIRALNI ČASI

V 26 sekundah se rotor zavrti na 18.000 vrt/min in se v tem času tudi ustavi. To omogoča močan asinhroni motor in ustrezno nastavljeni frekvenčni regulator, ki je prav tako plod našega razvoja.

NIZEK HRUP

Pri maksimalnih vrtljajih in pri delovanju kompresorja se doseže 60dBA.

PLIN R 449A

V centrifugi je vgrajen močan hladilni sistem, ki uporablja nov plin R 449A. Ta plin se mora po novi evropski direktivi obvezno uporabljati že od leta 2020 naprej. 

HLADILNA MOČ 

Omogoča hlajenja vzorca pod 4°C pri maksimalnih vrtljajih 18.000rpm pri sobni temperaturi do 25°C. V obdobju 10minut doseže temperaturo vzorca 4°C - kot funkcija fast cool.

PRENOSNIK TOPLOTE IZ HLADILNEGA MEDIJA V PROSTOR Z ROTORJEM

Razvil in izdelal se je poseben stroj s pripadajočo tehnologijo, ki omogoča pritrditev ščitnika na vreteno stroja, napenjanje in navijanje bakrene cevi na ščitnik, nanašanje prevodnega kita in fiksiranje cevi na ščitnik, ki prepreči odvijanje in omogoča dober stik cevi s ščitnikom. 

REGULACIJA TEMPERATURE

Veliko pozornosti smo namenili regulaciji temperature z nameonm, da se dosežejo čim manjša nihanja dejanske temperature v prostoru ali v vzorcu. Razvili smo inovativno dvostopenjsko regulacijo hladilnega sistema.

ZAČETNO ODPIRANJE POKROVA

Pokrov je eden izmed najpomembnejših elementov in se odpira smodejno pod kotom 45° ter pri tem ne udari v skrajno odprto stanje, saj lahko to povzroči stresanje celotne centrifuge in vzorca. 

CENTRIFUGALEN POSPEŠEK > 30.000 x g

Vzorec v centrifugi doseže 31.150 x g pri hitrosti 18.000 vrt/min. 

ROTORJI, KIVETE IN ADAPTERJI

Pomemben del vsake centrifuge je dodatna oprema. Centrifuga lahko deluje le skupaj z rotorji. Centrifuga Centric 260 R ima široko paleto rotorjev:
- Kotni rotor RA 24/2 za 2ml epruvete do 18.000rpm
- Kotni rotor RA 16/5 za 5ml epruvete do 14.000rpm
- Kotni rotor RA 8/15 za 15ml epruvete do 6.000rpm
- Kotni rotor RA 6/50 za 50ml epruvete do 6.000rpm
- Nihajoči rotor RM 2/2 za mikrotiter plošče do 5.000rpm
- Nihajoči rotor RS 6/12 za 12ml do 4.400rpm

PRIVIJAČENJE POKROVA

Rotorja RA 24/2 in RA 16/5 imata aluminijasti pokrov, ki ga z gumbom lahko privijemo samo s tretjino obrata. To omogoča hitro menjavo vzorcev v rotorju in tudi veliko zmogljivost centrifugiranja. 

TESNJENJE POKROVA ROTORJA

Pokrov in rotorja RA 24/2 in RA 16/5 imata vgrajena tesnila in sta oblikovana tako, da v primeru razlitja preprečujeta izhajanje bakterij iz notranjosti rotorja. Test je bil opravljen po predpisanem standardu na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.